Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 26/2020 rd SRR 2/2020 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden        1.7—31.12.2020

SRR 2/2020 rd
UtUB 2/2020 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7—31.12.2020 (SRR 2/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 2/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 27.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare