Riksdagens skrivelse
RSk
27
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
SRM 2/2018 rd
Ärende
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (SRM 2/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 14.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-11-2018 10:36