Senast publicerat 16-09-2021 15:12

Riksdagens skrivelse RSk 27/2021 rd B 1/2021 rd  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

B 1/2021 rd
KuUB 8/2021 rd

Ärende

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020 (B 1/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 15.9.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare