Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 28/2018 rd

Senast publicerat 19-11-2018 09:54

Riksdagens skrivelse RSk 28/2018 rd B 4/2018 rd  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

Riksdagen
B 4/2018 rd
GrUB 5/2018 rd

Ärende

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017 (B 4/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 5/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
  Helsingfors 15.11.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare