Senast publicerat 10-05-2021 16:40

Riksdagens skrivelse RSk 29/2016 rd SRR 6/2016 rd  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

SRR 6/2016 rd
UtUB 9/2016 rd

Ärende

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 6/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 9/2016 rd). 

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet. 
Helsingfors 21.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare