Senast publicerat 10-05-2021 16:15

Riksdagens skrivelse RSk 3/2017 rd MI 2/2016 rd  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MI 2/2016 rd
LaUB 1/2017 rd

Ärende

För riksdagen har den 22 juni 2016 lagts fram ett medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen (MI 2/2016 rd — företrädare för initiativet Jukka-Pekka Rahkonen och Pasi Kimmo Turunen, ersättare Ina Marianne Litma, initiativtagare Jukka-Pekka Rahkonen och Pasi Kimmo Turunen). 

Riksdagen sände den 8 september 2016 medborgarinitiativet till lagutskottet för beredning. 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 1/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 22.2.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare