Riksdagens skrivelse
RSk
3
2017 rd
Riksdagen
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
MI 2/2016 rd
LaUB 1/2017 rd
Ärende
För riksdagen har den 22 juni 2016 lagts fram ett medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen (MI 2/2016 rd — företrädare för initiativet Jukka-Pekka Rahkonen och Pasi Kimmo Turunen, ersättare Ina Marianne Litma, initiativtagare Jukka-Pekka Rahkonen och Pasi Kimmo Turunen). 
Riksdagen sände den 8 september 2016 medborgarinitiativet till lagutskottet för beredning. 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 1/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 22.2.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-02-2017 12:34