Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 3/2020 rd

Senast publicerat 11-03-2020 16:09

Riksdagens skrivelse RSk 3/2020 rd B 19/2019 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagen
B 19/2019 rd
ReUB 1/2020 rd

Ärende

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019 (B 19/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 11.3.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare