Senast publicerat 08-10-2021 10:24

Riksdagens skrivelse RSk 30/2021 rd B 14/2021 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

B 14/2021 rd
KoUB 18/2021 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020 (B 14/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 18/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare