Riksdagens skrivelse
RSk
31
2017 rd
Riksdagen
Slopa omställningen till sommartid
MI 4/2017 rd
KoUB 19/2017 rd
Ärende
För riksdagen har den 8 juni 2017 lagts fram ett medborgarinitiativ om att slopa omställningen till sommartid (MI 4/2017 rd — företrädare för initiativet Matti Antero Hietanen, ersättare Maritta Hannele Tammiluoma, initiativtagare Matti Antero Hietanen). 
Riksdagen sände den 28 juni 2017 medborgarinitiativet till kommunikationsutskottet för beredning. 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 19/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat medborgarinitiativet. 
Helsingfors 16.11.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17.11.2017 12:52