Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 31/2020 rd Ö 5/2019 rd  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Ö 5/2019 rd
GrUB 21/2020 rd

Ärende

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot (Ö 5/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 21/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att inte ge sitt samtycke till att riksdagsledamot Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. 
Helsingfors 26.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare