Senast publicerat 10-05-2021 16:34

Riksdagens skrivelse RSk 32/2020 rd B 18/2019 rd  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

B 18/2019 rd

Ärende

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019 (B 18/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.9.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare