Senast publicerat 15-10-2021 12:09

Riksdagens skrivelse RSk 32/2021 rd B 4/2021 rd  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

B 4/2021 rd
UtUB 4/2021 rd

Ärende

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020 (B 4/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 4/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 14.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare