Riksdagens skrivelse
RSk
33
2017 rd
Riksdagen
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016
B 6/2017 rd
KuUB 10/2017 rd
Ärende
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016 (B 6/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 10/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 30.11.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 01-12-2017 11:00