Senast publicerat 15-10-2021 12:12

Riksdagens skrivelse RSk 33/2021 rd B 15/2021 rd  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

B 15/2021 rd
UtUB 5/2021 rd

Ärende

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020 (B 15/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 5/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 14.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare