Senast publicerat 15-10-2021 12:15

Riksdagens skrivelse RSk 34/2021 rd B 7/2021 rd  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

B 7/2021 rd
UtUB 7/2021 rd

Ärende

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020 (B 7/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 7/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 14.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare