Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 35/2020 rd MI 4/2019 rd  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MI 4/2019 rd
KuUB 2/2020 rd

Ärende

För riksdagen har den 19 juni 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna (MI 4/2019 rd—initiativtagare och företrädare Ari Koponen och ersättare Petra Liuska). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 2/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 25.9.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare