Senast publicerat 27-10-2021 10:45

Riksdagens skrivelse RSk 35/2021 rd B 5/2021 rd  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

B 5/2021 rd
EkUB 25/2021 rd

Ärende

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020 (B 5/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 25/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 21.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare