Riksdagens skrivelse
RSk
36
2018 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018
B 20/2018 rd
ReUB 7/2018 rd
Ärende
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018    (B 20/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 7/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 29.1.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-01-2019 15:54