Riksdagens skrivelse
RSk
38
2018 rd
Riksdagen
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
B 23/2018 rd
Ärende
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018 (B 23/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 15/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 21.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22-02-2019 14:24