Riksdagens skrivelse
RSk
4
2019 rd
Riksdagen
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
B 4/2019 rd
KuUB 2/2019 rd
Ärende
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018 (B 4/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 5.9.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 06-09-2019 11:00