Riksdagens skrivelse
RSk
40
2018 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018
B 21/2018 rd
ReUB 9/2018 rd
Ärende
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018 (B 21/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 9/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 26.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-02-2019 15:00