Riksdagens skrivelse
RSk
41
2018 rd
Riksdagen
Upphäv RP 124/2017 rd
MI 3/2018 rd
ShUB 32/2018 rd
Ärende
För riksdagen har den 9 mars 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ Upphäv RP 124/2017 rd   (MI 3/2018 rd — initiativtagare Martin-Éric Racine och ersättare Mika Luoma). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 32/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat medborgarinitiativet.  
Helsingfors 27.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-02-2019 11:24