Senast publicerat 10-05-2021 16:34

Riksdagens skrivelse RSk 42/2020 rd B 20/2020 rd  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

B 20/2020 rd
EkUB 27/2020 rd

Ärende

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019 (B 20/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 27/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 5.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare