Senast publicerat 10-05-2021 16:34

Riksdagens skrivelse RSk 43/2020 rd B 6/2020 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

B 6/2020 rd
KoUB 11/2020 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019 (B 6/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 11/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 5.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare