Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 44/2018 rd

Senast publicerat 05-03-2019 12:33

Riksdagens skrivelse RSk 44/2018 rd SRR 8/2018 rd  Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

Riksdagen
SRR 8/2018 rd
KoUB 43/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen (SRR 8/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 43/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
  Helsingfors 28.2.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare