Riksdagens skrivelse
RSk
44
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
SRR 8/2018 rd
KoUB 43/2018 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen (SRR 8/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 43/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 28.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 05-03-2019 12:33