Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 44/2020 rd MI 1/2019 rd  Förbjud könsstympning av flickor

MI 1/2019 rd
LaUB 6/2020 rd

Ärende

För riksdagen har den 3 juni 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Förbjud könsstympning av flickor (MI 1/2019 rd—initiativtagare och företrädare Jukka-Pekka Kurttila och ersättare Tiina Antturi).  

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 6/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen

förutsätter utifrån medborgarinitiativet att statsrådet snarast möjligt vidtar åtgärder för att i strafflagen tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor och under denna valperiod förelägger riksdagen de lagförslag som behövs.  
Helsingfors 6.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare