Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 46/2020 rd B 3/2020 rd  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

B 3/2020 rd
UtUB 3/2020 rd

Ärende

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019 (B 3/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 25.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare