Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 49/2020 rd B 16/2020 rd  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

B 16/2020 rd
EkUB 32/2020 rd

Ärende

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019 (B 16/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 32/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 3.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare