Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 5/2018 rd MI 1/2017 rd  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MI 1/2017 rd
KoUB 4/2018 rd

Ärende

För riksdagen har den 8 februari 2017 lagts fram ett medborgarinitiativ om Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rd — initiativtagare Kim Korkkula, Mikko Saarisalo och Juha Krapinoja). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 4/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd. 

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 4.4.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare