Riksdagens skrivelse
RSk
5
2019 rd
Riksdagen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
B 1/2019 rd
Ärende
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018 (B 1/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 1/2019 rd).  
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 26.9.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 27-09-2019 11:09