Senast publicerat 16-02-2021 11:49

Riksdagens skrivelse RSk 5/2021 rd MI 5/2019 rd  Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagen
MI 5/2019 rd
FvUB 29/2020 rd

Ärende

För riksdagen har den 3 september 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland (MI 5/2019 rd—initiativtagare och företrädare Saila Kristiina Al-Jewari). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 29/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att utlänningar som begått sexualbrott eller grova brott avlägsnas ur landet snabbt och effektivt samt även i övrigt säkerställer smidigare behandlingsprocesser i brottmål för att förbättra medborgarnas trygghetskänsla och rättssäkerheten för brottsoffren och parterna själva, och lämnar förvaltningsutskottet en rapport om de åtgärder som vidtagits och resultaten av dem före början av höstsessionen 2022. 

  Riksdagen har

  förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
  Helsingfors 12.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare