Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 54/2020 rd Ö 4/2019 rd  Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

Ö 4/2019 rd
GrUB 26/2020 rd

Ärende

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder (Ö 4/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 26/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att den inte väcker åtal mot utrikesminister Pekka Haavisto.  
Helsingfors 15.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare