Senast publicerat 16-02-2021 11:55

Riksdagens skrivelse RSk 6/2021 rd B 14/2020 rd  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

Riksdagen
B 14/2020 rd
UndUB 1/2020 rd

Ärende

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019 (B 14/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Underrättelsetillsynsutskottet (UndUB 1/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 11.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare