Riksdagens skrivelse
RSk
7
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Ö 3/2020 rd
GrUB 4/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården (Ö 3/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. 
Helsingfors 19.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 20-03-2020 08:51