Riksdagens skrivelse
RSk
8
2015 rd
Riksdagen
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
B 2/2015 rd
KuUB 2/2015 rd
Ärende
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014 (B 2/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 2/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 15.9.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-09-2015 15:16