Senast publicerat 10-05-2021 16:14

Riksdagens skrivelse RSk 9/2017 rd B 18/2016 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015—2018

B 18/2016 rd
ReUB 3/2017 rd

Ärende

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015—2018 (B 18/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 3/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 27.4.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare