Senast publicerat 10-05-2021 16:28

Riksdagens skrivelse RSk 9/2019 rd B 10/2019 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

B 10/2019 rd
KoUB 5/2019 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018 (B 10/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 5/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 16.10.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare