Senast publicerat 19-11-2020 12:49

Riksdagens svar RSv 141/2020 rd RP 145/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Riksdagen
RP 145/2020 rd
FiUB 19/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (RP 145/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 19/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1211/2019, som följer: 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 18.11.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare

  Bilaga 

  PUNKTSKATTETABELL 

   

   

   

  Etylalkoholhalt i volym- 

  procent 

  Produkt- 

  grupp 

  Skattebelopp 

   

   

   

  Öl 

   

   

  — över 0,5 men högst 2,8 

  11. 

  24,75 cent/centiliter etylalkohol 

  — över 2,8 

  12. 

  38,05 cent/centiliter etylalkohol 

   

   

   

  Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker 

   

   

  — över 1,2 men högst 2,8 

  21. 

  36 cent/liter färdig alkoholdryck 

  — över 2,8 men högst 5,5 

  22. 

  198 cent/liter färdig alkoholdryck 

  — över 5,5 men högst 8 

  23. 

  287 cent/liter färdig alkoholdryck 

  — över 8 men högst 15 

  24. 

  421 cent/liter färdig alkoholdryck 

   

   

   

  Viner 

   

   

  — över 15 men högst 18 

  25. 

  421 cent/liter färdig alkoholdryck 

   

   

   

  Mellanprodukter 

   

   

  — över 1,2 men högst 15 

  31. 

  501 cent/liter färdig alkoholdryck 

  — över 15 men högst 22 

  32. 

  771 cent/liter färdig alkoholdryck 

   

   

   

  Etylalkohol 

   

   

  produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: 

   

   

  — över 1,2 men högst 2,8 

  41. 

  30,90 cent/centiliter etylalkohol 

  — över 2,8 

  45. 

  50,35 cent/centiliter etylalkohol 

   

   

   

  Övriga 

  46. 

  50,35 cent/centiliter etylalkohol