Riksdagens svar
RSv
144
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
RP 166/2018 rd
FiUB 18/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (RP 166/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 18/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), sådan bilagan lyder i lag 1535/2016, som följer: 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Bilaga 
PUNKTSKATTETABELL 
Tulltariffnummer 
Produkt 
Produktgrupp 
Skattebelopp 
2009 
Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
1A 
12,0 cent/l 
ur 2106 
Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
 
 
 
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker: 
 
 
 
– – dryckesingredienser i fast form  
1,72 €/kg 
 
      - sockerfria 
2A 
1,04 €/kg 
 
– – andra  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
3A 
12,0 cent/l 
2201 
Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö: 
– med undantag av is och snö 
4A 
12,0 cent/l 
2202 
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent): 
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker 
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
5A 
12,0 cent/l 
ur 2204 
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
6A 
12,0 cent/l 
ur 2205 
Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
7A 
12,0 cent/l 
ur 2206 
Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
8A 
12,0 cent/l 
ur 2208 
Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 
 
 
 
– – kolsyrade  
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
9A 
12,0 cent/l 
 
– – andra  
10 
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
10 A 
12,0 cent/l 
ur 3302 
Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker: 
 
 
 
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker: 
 
 
 
– – av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:  
11 
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
11A 
12,0 cent/l 
ur 3824 
Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
 
 
 
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker  
12 
27,0 cent/l 
 
      - sockerfria 
12A 
12,0 cent/l 
Senast publicerat 30.11.2018 12:33