Senast publicerat 10-05-2021 20:10

Riksdagens svar RSv 54/2019 rd RP 94/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

RP 94/2019 rd
KuUB 8/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (RP 94/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 8/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt överenskommelsen i propositionen. 
Helsingfors 10.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare