Senast publicerat 26-11-2021 16:09

Debattinitiativ DI 10/2021 rd 
Timo Heinonen saml m.fl. 
 
Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2022

Till riksdagens talman

Utan en hållbar ekonomi skulle vi inte ha världens bästa skola, en fungerande hälsovård och en bra kollektivtrafik. Utan människor och företag som arbetar, skapar nytt, hoppar in i det okända eller siktar mot stjärnorna skulle vi inte ha asfalt på vägarna, bokbussar eller festivaler. Ekvationen är egentligen enkel; när människorna har förutsättningar för ett gott liv slår hjärtat, ekonomin är i gott skick och det uppstår arbete och arbetstillfällen. Detta ger utdelning som kan användas för att upprätthålla tjänster och värna om säkerheten, trivseln, miljön och hobbymöjligheterna. 

Samlingspartiet är oroat över framtiden för välfärdstjänsterna. Att inte prioritera utgifterna är att välja en oändlig skuldsättning. Det är precis så regeringen har agerat. Händerna har lyfts upp även inför de minsta besparingarna. Regeringens lösning på varje utmaning har varit att ytterligare skuldsätta sig på skattebetalarnas bekostnad. Situationen kan inte heller bortförklaras med corona. Enligt IMF:s färska bedömning blir de offentliga finanserna permanent svagare efter regeringens åtgärder. Orsaken är de permanenta utgiftsökningar som genomfördes redan i början av valperioden, den misslyckade strukturpolitiken och att de sysselsättningsreformer som ska stärka de offentliga finanserna är otillräckliga. Så här kan det inte fortsätta. 

Samlingspartiet vill ändra Finlands kurs. I vår alternativa budget visar vi att vi genom djärva re-former kan både dämpa utgiftsökningen, stärka sysselsättningen, stärka välfärdstjänsterna och satsa på hållbar tillväxt efter coronasvackan. Samlingspartiets alternativ utgår från att staten i regel inte är lösningen på våra problem. Tvärtom. Vi vill ge människor mer utrymme. 

Samlingspartiet vill stärka regelverket för den ekonomiska politiken för att skydda skattebetalarna. Den här regeringsperioden har på ett påtagligt sätt visat att det är alltför lätt att skuldsätta sig med de nuvarande reglerna. Överskuldsättningen äventyrar Finlands förmåga att genomföra en ambitiös klimatpolitik och vår förmåga att erbjuda omsorg till dem som behöver det. Vårt problem är inte akut i dag, men just därför är det farligt. Ju djupare vi sjunker in i skuldträsket, desto svårare blir det att nå en hållbar nivå. Att tillåta en oändlig skuldsättning är ett farligt vågspel med välfärdstjänsternas och miljöns framtid. Därför bör man sätta upp en målnivå för skulden och ha bindande stegmärken för åtgärderna, ifall det finns en risk för att utvecklingen går i fel riktning i framtiden. 

Välfärd finns inte utan tillväxt. Produktiviteten ökar inte genom statsledda åtgärder utan inom den privata sektorn. Vi måste ge utrymme för människornas kreativitet och risktagning. FoUI-satsningarna är viktiga och bör ökas för att vi ska nå målet om en andel på fyra procent av brutto-nationalprodukten. Men vi kan inte bara klamra oss fast vid ett halmstrå. Den nedslående beskatt-ningen måste lindras, arbetsmarknaden göras flexiblare och den förtryckande byråkratin avlägsnas. Allt från det förflutna behöver inte räddas. I stället för att fundera på hur vi skulle kunna använda mer av skattebetalarnas pengar, bör vi fundera hur vi kunde göra saker och ting bättre. 

Sysselsättningen utgör grunden för Samlingspartiets alternativ. Jämfört med de övriga nordiska länderna är vår sociala trygghet inte lika förpliktande, och nivån på omställningsskyddet möjliggör å andra sidan inte en smidig övergång från ett jobb till ett annat. Alltför många får inte mental-vårdstjänster med låg tröskel eller personliga möten inom arbetskraftsservicen. En gynnsam kon-junktur gör det möjligt att höja ambitionsnivån. Den ekonomiska återhämtningsspurten är dock inte långvarig och minskningen av arbetskraften börjar bromsa tillväxten redan under de närmaste åren. Verkningsfulla åtgärder behövs nu. 

Samlingspartiets alternativ för en hållbar framtid visar att man kan vända den oändliga skuldspiralen. Välfärdstjänsterna kan tryggas och djärva satsningar på tillväxt kan göras. Vi ska inte lita på statens allsmäktighet utan på människorna, och vi ska ge utrymme för ökad välfärd. Samlingspartiet arbetar för sunda offentliga finanser för att finländare i alla åldrar också i framtiden ska ha möjlighet att leva i ett fungerande välfärdssamhälle med dess trygghet och tjänster. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2022. 
Helsingfors 25.11.2021 
Timo Heinonen saml 
Heikki Autto saml 
Markku Eestilä saml 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
Janne Heikkinen saml 
Antti Häkkänen saml 
Kalle Jokinen saml 
Atte Kaleva saml 
Ilkka Kanerva saml 
Pia Kauma saml 
Ville Kaunisto saml 
Pihla Keto-Huovinen saml 
Marko Kilpi saml 
Jari Kinnunen saml 
Pauli Kiuru saml 
Jukka Kopra saml 
Terhi Koulumies saml 
Mia Laiho saml 
Matias Marttinen saml 
Sari Multala saml 
Kai Mykkänen saml 
Petteri Orpo saml 
Jaana Pelkonen saml 
Paula Risikko saml 
Wille Rydman saml 
Janne Sankelo saml 
Sari Sarkomaa saml 
Arto Satonen saml 
Saara-Sofia Sirén saml 
Ruut Sjöblom saml 
Mari-Leena Talvitie saml 
Kari Tolvanen saml 
Elina Valtonen saml 
Heikki Vestman saml 
Sofia Vikman saml 
Anne-Mari Virolainen saml 
Sinuhe Wallinheimo saml 
Ben Zyskowicz saml