Senast publicerat 26-11-2021 10:33

Debattinitiativ DI 11/2021 rd 
Päivi Räsänen kd m.fl. 
 
Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022

Till riksdagens talman

Coronapandemin orsakade en aldrig tidigare skådad ökning av vårdskulden och statsskulden. Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022 bygger på tanken att förebyggande vård alltid är förmånligare på sikt än behandling av sjukdomar. Det är sjukt att spara in på hälsan, inklusive den mentala hälsan. 

Det behövs fler vårdare inom hälso- och sjukvården och man måste ta hand om personalen som har jobbat hårt. Detta åstadkommer man inte med dimensioneringar och kriterier utan det behövs pengar. Också närståendevårdare och barnfamiljer förtjänar en höjning av stödet. Utan barn förtvinar Finland. 

Finländarna är oroade över skuldsättningen inom den offentliga sektorn. Slopandet av ramförfarandet mitt i en högkonjunktur, till och med på tämligen lätta grunder, ökar inte förtroendet för regeringen i medborgarnas ögon. Finland behöver inte mer byråkrati eller nya tunga förvaltningsstrukturer som i slutändan ökar såväl kommunernas och företagens som skattebetalarnas börda. Däremot behöver vi genuina reformer för att stödja sysselsättning, hälsa och välfärd. Det är dags att få fart på Finland. 

Kläm 

Vi föreslår,

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022. 
Helsingfors 25.11.2021 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd