Debattinitiativ
DI
12
2018 rd
Krista
Mikkonen
gröna
m.fl.
Debattinitiativ om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2019
Till riksdagens talman
Finländarna har vaknat upp till att klimatförändringen är ett faktum. Det går ännu att undvika klimatförändringens värsta konsekvenser, men vi har ingen tid att förspilla. Budgeten för 2019 är den sista chansen för denna regeringsperiod att lyfta ambitionsnivån för Finlands klimatpolitik. Vi har inte råd att missa tillfället. 
De gröna vill inleda en nedkörning av fossila bränslen och av stöd som påskyndar klimatförändringen nu genast. Utöver att begränsa utsläppen vill de gröna skydda skogarnas kolsänkor för alltför omfattande avverkningar. Det handlar ytterst om hurdana levnadsförhållanden vi vill lämna till våra barn. Alla andra strävanden att bygga upp ett gott samhälle förlorar sin betydelse om vi misslyckas med att bromsa upp klimatförändringen. 
De gröna vill att den finländska utbildningen ska vara bäst i världen. Jämlikheten inom utbildningen i Finland vittrar sönder och studieresultaten försämras. I de grönas framtidsbudget 2019 satsas stort på hela skolgången från småbarnspedagogik till högskolor. Genom de föreslagna satsningarna kan vi förbättra jämlikheten inom utbildningen och trygga vår framgång också i framtiden. 
Under innevarande regeringsperiod är det de som tjänar minst som tvingats bära bördan av den ekonomiska disciplinen. Särskilt kvinnorna har gjorts till betalare. De grönas värdeval ser annorlunda ut. Vi korrigerar människornas grundtrygghet, ökar jämlikheten och motverkar fattigdom. Den finländska sociala tryggheten måste uppdateras så att den bär i alla lägen. De grönas lösning är basinkomst, och vi kan ta de första stegen mot en sådan redan nästa år. 
De grönas framtidsbudget 2019 lägger grunden för de stora reformer som nästa regering måste genomföra. Klimatförändringen måste bekämpas, utbildningens anseende måste återställas och den sociala tryggheten måste förnyas så att den kan bära alla. De grönas framtidsbudget är också ett värdeval för att minska fattigdomen och för den finländska naturen och Finlands globala ansvar. 
Vi föreslår
att riksdagen håller en aktuell debatt om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2019. 
Helsingfors 8.11.2018 
Krista
Mikkonen
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Heli
Järvinen
gröna
Jani
Toivola
gröna
Emma
Kari
gröna
Antero
Vartia
gröna
Johanna
Karimäki
gröna
Satu
Hassi
gröna
Ville
Niinistö
gröna
Pekka
Haavisto
gröna
Olli-Poika
Parviainen
gröna
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Senast publicerat 9.11.2018 15:19