Senast publicerat 19-04-2021 20:04

Debattinitiativ DI 14/2018 rd 
Peter Östman kd m.fl. 
 
Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

Till riksdagens talman

Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget innehåller klara förbättringar i barnfamiljernas och de äldres vardag. Att främja hälsan och bekämpa klimatförändringen är också starkt framme i alternativet. Vi föreslår förbättringar till ett värde av totalt 800 miljoner euro i budgeten för 2019. 

Barn, unga och barnfamiljer är i centrum för kristdemokraternas politik. I vår alternativa budget föreslår vi att barnavdraget i inkomstbeskattningen ska återställas, att nivån på barnbidraget ska höjas och att familjer som får barn ska få en babypeng på 1 000 euro. Utöver stöd till barnfamiljer behövs satsningar på utbildning på alla utbildningsstadier och på studieförmåner. Också för forskning, utveckling och innovationer behövs en större satsning än i propositionen. 

Ett annat centralt tema är situationen för äldre, fattigdom bland äldre och nivån på äldreomsorgen. Vi föreslår höjning av folkpensionen och garantipensionen. Samtidigt kan beskattningen av pensionerna lindras. Anslagen för läkemedelsersättningar ska höjas och det ska satsas på äldreomsorg. 

Utöver barnfamiljer och äldre beaktar vårt alternativ bland annat säkerhet, det civila samhällets situation, problem med inomhusluft, förnybar energi och åtgärder för att förbättrar sysselsättningen. Vi vill sänka priserna på livsmedel och föreslå en lindring i moms på frukt och grönsaker. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen håller en aktuell debatt om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019. 
Helsingfors 8.11.2018 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd