Senast publicerat 19-04-2021 19:32

Debattinitiativ DI 19/2018 rd 
Matti Vanhanen cent m.fl. 
 
Debattinitiativ om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser

Till riksdagens talman

Det internationella politiska klimatet präglas av motsättningar som syns på flera fronter såväl globalt som i Finlands och EU:s närområden. Särskilt tydligt märks motsättningarna just nu i Mellanöstern. Konflikten i Syrien fortsätter, och i Jemen pågår det ett krig som har utlöst en tilltagande humanitär kris i landet. Utländska aktörers åtgärder och strävanden att påverka har bidragit till att läget i konfliktområdena har försämrats och komplicerats och att spänningarna har ökat. I rådande omständigheter har man ofta inte kunnat garantera att det humanitära biståndet och de kommersiella leveranserna kommer fram, och det har inte funnits förutsättningar för biståndsorganisationernas verksamhet. 

Såväl regionala aktörer som det internationella samfundet har ansvar och skyldighet att agera för att lösa dessa konflikter och för att stabilisera dessa områden så att människoliv kan räddas och mänskligt lidande lindras. 

Då motsättningarna ökar är det viktigt att även riksdagen diskuterar hurdana utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg Finland och EU har för att möta olika konflikter och humanitära kriser och hurdant internationellt och regionalt samarbete som fungerar bäst när det gäller att lindra motsättningarna. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen håller en aktuell debatt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser samt för att säkerställa att det humanitära biståndet kommer fram och att det finns förutsättningar för biståndsorganisationernas verksamhet.  
Helsingfors 13.12.2018 
Matti Vanhanen cent 
Pertti Salolainen saml 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
Simon Elo blå 
Tiina Elovaara blå 
Pekka Haavisto gröna 
Seppo Kääriäinen cent 
Aila Paloniemi cent 
Antti Rinne sd 
Mikko Savola cent 
Lenita Toivakka saml 
Jutta Urpilainen sd 
Stefan Wallin sv 
Ben Zyskowicz saml 
Maarit Feldt-Ranta sd