Debattinitiativ
DI
19
2018 rd
Matti
Vanhanen
cent
m.fl.
Debattinitiativ om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser
Till riksdagens talman
Det internationella politiska klimatet präglas av motsättningar som syns på flera fronter såväl globalt som i Finlands och EU:s närområden. Särskilt tydligt märks motsättningarna just nu i Mellanöstern. Konflikten i Syrien fortsätter, och i Jemen pågår det ett krig som har utlöst en tilltagande humanitär kris i landet. Utländska aktörers åtgärder och strävanden att påverka har bidragit till att läget i konfliktområdena har försämrats och komplicerats och att spänningarna har ökat. I rådande omständigheter har man ofta inte kunnat garantera att det humanitära biståndet och de kommersiella leveranserna kommer fram, och det har inte funnits förutsättningar för biståndsorganisationernas verksamhet. 
Såväl regionala aktörer som det internationella samfundet har ansvar och skyldighet att agera för att lösa dessa konflikter och för att stabilisera dessa områden så att människoliv kan räddas och mänskligt lidande lindras. 
Då motsättningarna ökar är det viktigt att även riksdagen diskuterar hurdana utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg Finland och EU har för att möta olika konflikter och humanitära kriser och hurdant internationellt och regionalt samarbete som fungerar bäst när det gäller att lindra motsättningarna. 
Vi föreslår
att riksdagen håller en aktuell debatt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser samt för att säkerställa att det humanitära biståndet kommer fram och att det finns förutsättningar för biståndsorganisationernas verksamhet.  
Helsingfors 13.12.2018 
Matti
Vanhanen
cent
Pertti
Salolainen
saml
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
Simon
Elo
blå
Tiina
Elovaara
blå
Pekka
Haavisto
gröna
Seppo
Kääriäinen
cent
Aila
Paloniemi
cent
Antti
Rinne
sd
Mikko
Savola
cent
Lenita
Toivakka
saml
Jutta
Urpilainen
sd
Stefan
Wallin
sv
Ben
Zyskowicz
saml
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Senast publicerat 16-01-2019 10:17