Senast publicerat 19-04-2021 19:17

Debattinitiativ DI 3/2019 rd 
Ville Tavio saf 
 
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2020

Till riksdagens talman

Sannfinländarna vill som ansvarsfullt oppositionsparti prioritera Finlands och finländarnas välfärd. Vårt alternativ förbättrar medborgarnas köpkraft mer och tar mindre lån än regeringens proposition. Vi vill skära ner på de utgifter som i huvudsak kommer till nytta utanför vårt lands gränser och på motsvarande sätt lindra beskattningen för dem som arbetar här, bedriver företagsverksamhet eller gått i pension efter sin yrkeskarriär. 

Vi anser att detta är särskilt viktigt just nu när tillväxtutsikterna för ekonomin har avmattats och den anspråkslösa tillväxt som finns nästan helt och hållet är beroende av inhemsk efterfrågan. Därför är vi beredda att spara in på invandring, utvecklingsbistånd, företagsstöd och politiskt rofferi. Det vi sparar in på invandringen flerdubblas inom resurserna för hälso- och sjukvård, social trygghet och rättsväsende, vilket innebär att våra besparingar i verkligheten är betydligt större än vad vi föreslår som direkta besparingar i budgetekonomin.  

Finländarna måste själva få bestämma vad de vill använda sina pengar till. De måste få behålla sin rätt att välja vilket bolag de köper produkter från och till vem de donerar pengar. Den här beslutsrätten får inte mer och mer övertas av staten genom beskattning och företagsstöd. Den offentliga sektorn måste koncentrera sig på att sörja för säkerhet och hälsa och ta hand om de svagaste, samtidigt som alla så långt det går ges möjlighet att arbeta, bedriva företagsverksamhet och påverka för att skapa en bättre framtid för vårt land. 

Den bästa sysselsättningspolitiken går ut på att skapa en företagar- och arbetstagarvänlig atmosfär genom att införa skäliga skatter och avgifter av skattenatur. Tröskeln för att bli företagare och sysselsätta andra bör sänkas. Det är möjligt att i betydande grad lindra avgifts- och byråkratibördan för småföretagare som inleder sin verksamhet, vilket också bidrar till att utnyttja arbetsinsatserna från de som för närvarande står utanför arbetslivet. 

Vi föreslår att klimattullar införs för produkter som är tillverkade i länder som inte följer europeiska miljönormer. Med avkastningen från tullarna kan medlemsländernas medfinansiering i EU:s budget sänkas och förorenarnas produktion samtidigt styras i en mindre förorenande riktning. På grund av Finlands avlägsna läge, långa avstånd och beroende av utrikeshandeln är trafiken en hjärtefråga för oss.  

 

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen för en aktuell debatt om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2020
Helsingfors 14.11.2019 
Ville Tavio saf