Senast publicerat 19-04-2021 19:23

Debattinitiativ DI 4/2019 rd 
Kai Mykkänen saml 
 
Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2020

Till riksdagens talman

Finland är mätt med många mått ett av världens bästa länder. Men ett tryggt, jämlikt och välmående Finland är ingen självklarhet. Vi måste arbeta för viktiga värderingar och frågor varje dag 

Här finns det också här finns stora utmaningar. Nu i höst har ungdomsarbetslösheten ökat oroväckande och social marginalisering är ett stort orosmoment. Många måste köa alltför länge för att få vård. Det är ett positivt problem att vi finländare lever allt längre, men vi måste finna hållbara lösningar på den förändrade befolkningsstrukturen, men också på det ökande omsorgsbehovet.  

Världen omkring oss förändras snabbt. Vår välfärd är helt beroende av att finländskt arbete och finländsk kompetens kan hävda sig i den hårda internationella konkurrensen. Säkerheten utsätts för nya hot samtidigt som de traditionella hoten har återinträtt på den världspolitiska scenen. Redan nu ser konsekvenserna av klimatförändringen både hos oss och ute i världen. 

Som läget ser ut i dag har Finlands regering all anledning att ta itu med problematiken. Regeringsprogrammet är fullt av behjärtansvärda mål, men problemet är att ett mål inte är en konkret handling. Äldre kan inte vårdas med skrivningar eller dimensioneringar, utan det står vårdpersonalen för och behöver adekvata resurser. Klimatförändringen stoppas inte av att den viktigaste utmaningen för vår framtid skrivs in som det första ordet i regeringsprogrammet. Marginaliseringen försvinner inte genom att man redogör för hur den ska förebyggas. Det vi behöver är konkreta, effektiva och kloka handlingar. 

Finland har blivit den bästa platsen i världen för att vi har löst problem när de har uppstått och varit modiga nog att förnya oss när det varit nödvändigt. Samlingspartiet vill tjäna fosterlandet också i oppositionen genom att erbjuda regeringen lösningar som ger Finland och finländarna möjligheter att klara sig också i framtiden.  

Sysselsättningen är kärnan i Samlingspartiets alternativa budget. Vi vill erbjuda verktyg för att Finland ska få åtminstone de 60 000 nya arbetstillfällen som regeringen eftersträvar. Tack vare de sysselsättningsåtgärder som Samlingspartiet föreslår kan våra offentliga finanser stärkas med omkring två miljarder euro. 

Finland behöver mer arbete för att få större välfärd, större jämlikhet, större kompetens och större säkerhet. Vi behöver mer arbete för att Finland ska kunna behålla alla i samma båt, särskilt våra ungdomar som nu riskerar att falla överbord. Dessutom behöver vi mer arbete för att Finland ska kunna ta hand om sina äldre med äran i behåll. Bra sysselsättningspolitik är bra utbildnings-, familje-, senior- och välfärdspolitik. 

Ansvarsfull ekonomisk politik innebär att träffa val. Samlingspartiets alternativa budget sänker skatterna för den arbetande befolkningen och pensionärerna och tar upp mindre lån än regeringen gör i budgetpropositionen. Vår alternativa budget fokuserar också mer på sysselsättning, kompetens, klimatvänliga transportlösningar, tjänster för äldre och säkerhet. Samlingspartiets alternativa budget innehåller helt enkelt mer konkret handling. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen för en aktuell debatt om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2020.  
Helsingfors 14.11.2019 
Kai Mykkänen saml