Senast publicerat 19-04-2021 19:37

Debattinitiativ DI 8/2020 rd 
Päivi Räsänen kd m.fl. 
 
Debattinitiativ om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2021

Till riksdagens talman

Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2021 har byggts upp med beaktande av det svåra ekonomiska läget till följd av coronakrisen. I den rådande situationen föreslår KD:s riksdagsgrupp inte att regeringens coronaåtgärder ska återtas. Kommuner, sjukvårdsdistrikt, företag och människor som förlorat sitt arbete och sin försörjning behöver stöd i denna situation. 

Regeringen borde dock ha återtagit sådana reformer enligt regeringsprogrammet som på lång sikt ökar kommunernas, företagens och de finländska skattebetalarnas börda. I stället för ytterligare utgifter och skyldigheter behövs det strukturella reformer för att stödja sysselsättningen och välfärden. Trots att regeringens upplåning uppgår till tiotals miljarder euro har regeringen vidtagit betydande skatteskärpningar. 

KD:s riksdagsgrupp föreslår i sin alternativa budget riktade skattelättnader och att regeringen ska återta skatteskärpningarna. KD skulle också förbättra stödet till familjer och öka resurserna för att omedelbart förbättra nivån på äldreomsorgen. I samband med den alternativa budgeten föreslår riksdagsgruppen åtgärder för att förbättra sysselsättningen. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2021. 
Helsingfors 26.11.2020 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Peter Östman kd 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd