Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

AjUD 12/2021 rd

Innehållsförteckning
Föredragningslista
AjUD
12
2021 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Torsdag 29.4.2021 kl. 12.15
utskottets distansmöte
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Förberedande debatt förs. 
4
Statsrådets utredning: EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Statsrådets E-utredning
Sakkunnig: 
specialsakkunnig
Tea
Hoffrén
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter
Statsrådets E-utredning
EJ 2/2021 vp
Sakkunniga: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
regeringsråd
Liisa
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Elisa
Palminen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte tisdag den 4.5.2021 kl. 12.15. 
Senast publicerat 29-04-2021 08:58