Senast publicerat 04-10-2022 14:11

Föredragningslista AjUD 74/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Onsdag 5.10.2022 kl. 11.30

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 114/2022 rd

Sakkunniga: 

  • direktör Natalia Ollus Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI)bilaga
  • chef för arbets- och näringsenheten Anne Laitinen-Saunio Finlands Flyktinghjälpbilaga
  • kollektivavtalsfunktionär Toni Malmström Byggnadsförbundet rfbilaga
  • VH, ansvarig jurist Ville Wartiovaara Byggnadsindustrin RT rfbilaga
  • enhetschef Arja Pohjola Servicefacket PAM rfbilaga
  • ledande expert Milka Kortet Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rfbilaga
  • jurist Sami Nisametdin Turism- och Restaurangförbundet rfbilaga

Skriftliga yttrandena: 

  • ​Finlands Kommunförbundbilaga
  • Centralhandelskammarenbilaga
  • lantgården Hästön Maatilabilaga

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdag 6.10.2022 klo 12.15.